Rubrik Text-Avskrifter-001

Jag har en stor databas med gotlänningar som jag kallar JP. (Även min dotter Carola och mina systrar Lotte och Ewa har bidragit med lite av sina forskningar).

Jag har arbetat med att lägga in släkten och andra gotlänningar i denna databas sedan 1990.
Jag vill gärna dela med mig av vad jag har. Så söker Du någon person som du tror att jag kan ha, skicka då ett mail, så besvarar jag i mån av tid.

Databasen består av familjer, släkter och enskilda personer från hela Gotland. Men jag har även skrivit av en del kyrkoböcker från pärm till pärm och tagit med alla personer även enskilda personer såsom drängar och pigor.
Jag har även börjat gå igenom bouppteckningarn för hela Gotland. Jag försöker koppla ihop personerna i bouppteckningarna med de jag har i Databasen. Finns de inte med där så skriver jag in dem.
Norra Gotland fram till 1706.
Södra Gotland fram till 1741.
Visby fram till 1743.

Här nedan kan du se vilka kyrkböcker jag har skrivit av i sin helhet och lagt in i databasen.  

I databasen finns för närvarande:

November 2011 166.131 personer            Personer inlaggda i Databasen från Bouppteckningar    År    Nr
Februari 2012 167.453 personer       Södra Gotland   1680 - 1759   1 - 220 
April 2012 168.563 personer       Norra Gotland   1644 - 1749   1 - 622
Maj 2012 168.864 personer       Visby    1657 - 1757   1 - 361
Juni 2012 169.147 personer                
Augusti 2012 169.316 personer                
November 2012 170.758 personer                
December 2012 172.042 personer                
Januari 2013 172.946 personer                
Augusti 2013 175.759 personer                
September 2013 176.632 personer                
Oktober 2013 177.757 personer                
Januari 2014 178.761 personer                
April 2014 179.704 personer                
Juni 2014 180.513 personer                
Mars 2015 181.587 personer                
Augusti 2015 183.312 personer                
April 2016 187.782 personer                
April 2017 190.677 personer                

96% av dessa har en eller flera källhänvisningar.

 

Socken

Signa

År

Akebäck

AI:5

1890-1895

Akebäck [Follingbo]

CI:5

1869-1882

Akebäck [Follingbo]

CI:6

1882-1895

Ala

AI:7

1882-1898

Alskog

AI:8

1871-1883

Alskog

AIIa:1

1895-1904

Alva

AI:7

1871-1883

Alva

AI:9

1894-1899

Anga

AI:7

1882-1898

Ardre

AI:10

1888-1900

Atlingbo

AI:6

1881-1897

Barlingbo

AI:6

1880-1899

Björke

AI:7

1881-1895

Björke

AIIa:1

1895-1901

Boge

AI:4

1878-1900

Bro

AI:4

1885-1899

Burs

AI:7

1861-1879

Burs

AI:8

1880-1890

Buttle

AI:6

1859-1895

Buttle

AI:7

1861-1870

Buttle

AI:8

1871-1895

Bäl

AI:6

1875-1894

Dalhem

AI:7

1881-1890

Eke

AI:6

1893-1900

Ekeby

AI:3

1861-1891

Eksta

AI:10

1881-1894

Endre

AI:9

1891-1899

Eskelhem

AI:12

1886-1896

Etelhem

AI:4

1881-1890

Fardhem

AI:4

1785-1812

Fardhem

AI:5

1813-1832

Fardhem

AI:11

1890-1894

Fardhem

C:4

1861-1894

Fide

C:1

Fide

AI:6

1881-1890

Fide

AI:7

1891-1899

Fleringe

AI:3

1891-1897

Fole

AI:11

1890-1899

Follingbo

AI:8

1890-1895

Follingbo

CI:5

1869-1882

Follingbo

CI:6

1882-1895

Fröjel

AI:10

1889-1898

Gammelgarn

AI:9

1877-1900

Ganthem

AI:6

1881-1890

Garde

AIIa:1

1895-1903

Garde

AI:2

1784-1809

Gerum

AI:5

1891-1899

Gothem

AI:10

1892-1896

Grötlingbo

C:1

Grötlingbo

AI:11

1891-1899

Guldrupe

AI:5

1861-1880

Guldrupe

AI:6

1881-1900

Hablingbo

AI:10

1891-1899

Hall

AI:6

1881-1891

Halla

AI:4

1881-1890

Halla

AI:5

1891-1899

Hamra

AI:10

1892-1899

Hangvar

AI:8

1880-1890

Havdhem

AI:12

1890-1896

Havdhem

AIIa:1

1896-1900

Hejde

AI:9

1881-1894

Socken

Signa

År 

Hejdeby

AI:4

1891-1899

Hejnum

AXX:1

1875-1894

Hemse

AI:6

1884-1893

Hemse

AI:7

1894-1899

Hemse

AIIa:1

1899-1915

Hemse födelse 

 

1808-1840 

Hogrän

AI:6

1881-1899

Hörsne med Bara

AIIa:1

1896-1904

Klinte

AI:11

1889-1897

Kräklingbo

AI:8

1882-1898

Lau

AI:8

1881-1899

Levide

AI:9

1891-1899

Linde

AI:7

1871-1889

Linde föda-vigda-döda

1861-1894

Lojsta föda-vigda-döda

1861-1894

Lokrume

AI:9

1890-1899

Lummelunda

AI:3

1839-1855

Lummelunda

AI:8

1892-1899

Lye

AI:3

1886-1894

Lye

AIIa:1

1895-1904

Lärbro

AI:7

1832-1843

Martebo

AI:11

1884-1899

Norrlanda

AI:8

1892-1896

När

AI:10

1881-1899

Näs [Havdhem]

AI:12

1890-1896

Näs [Havdhem]

AIIa:1

1896-1900

Rone 
(Endast Ronedelen)

AI:1

1765-1778
ca 705 pers.

Rone

AI:10

1883-1892

Rone

AI:11

1893-1899

Sanda

AI:2

1820-1839

Sanda

AI:8

1892-1900

Silte

AI:7

1891-1899

Sjonhem

AI:6

1881-1897

Sproge

AI:7

1881-1897

Stenkumla

AI:10

1885-1897

Stenkyrka

AI:12

1886-1898

Stånga

AI:6

1880-1890

Sundre

AI:4

1862-1891

Sundre

AIIa:1

1895-1905

Tingstäde

AIIa:1

1895-1906

Vamlingbo

AIIa:1

1895-1905

Visby

AI:3

Visby

AI:12

1810-1820

Visby

AI:68

1893-1900

Visby

AI:70

1848-1857

Visby

AI:71

1857-1861

Visby

AI:72

1861-1866

Visby

AI:73

1866-1872

Visby

AI:74

1866-1872

Visby

AI:81

1894-1896

Visby

AI:82

 Ej avskriven - Svår

Visby

AI:83

1893-1899

Visby Landsförsamling

AI:6

1883-1896

Väskinde

AI:8

1884-1899

Västergarn

AI:7

1892-1900

Västergarn

AI:8

1892-1900

Västerhejde

AI:9

1886-1896

Väte

AI:8

1881-1894

Öja

AXX:2

1823-1833

Öja

AXX:3

1833-1840

Öja

AXX:4

1840-1847

Öja

AXX:5

1847-1859

Öja

AXX:6

1857-1862

Öja  födelse

 

1714-1752

Östergarn

 AI:8

1863-1880